Supékort har utökat lagerlokalerna ytterligare.

2007-03-15 - NORRKÖPING
Den gynnsamma utvecklingen har fortsatt under 2006 och har resulterat i en lagerutbyggnad på 370 kvm.
Under februari och mars månad utökade Supékort sina lager för att tillmötesgå de allt större kraven på företagets förvarings- och lagringsmöjligheter. Utökningen av lagerlokalerna på 370 kvadratmeter innebär att företaget totalt sett har ett lager på 1600

Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice