Klassikern Amerikansk hummer är tillbaka!

2011-10-22 - NORRKÖPING
Efter några års frånvaro på korten är den äntligen tillbaka!
Den Amerikansk hummern lever utmed västra Atlantkusten från Newfoundland i Canada och North Caroline i USA. Den kan påträffas ner till 480 meters djup, men finns vanligtvis på 4-50 djupmeter.
MER OM NAMNET HUMMER
Hummer, namnet är skriftligen känt hos oss sedan år 1609 men historiskt ännu äldre. Det kommer troligen av lågtyska hummer med samma betydelse som antas vara urbesläktat med grekiska kammaros, på latin Homarus, ett slags skalövertäckt kräftdjur i eurpeiska, salta kustvatten.

På 1600-talet införde holländarna hummertinor till den internationella handelstaden Göteborg. Först då lärde vi oss hummerfisket, men sålde all hummer till holländska köpmän. Därefter lärde vi oss själva uppskatta och njuta av läckerheten. År 1758 beskrev Linné hummern, ett exemplar från Marstrand. Hummerns första fredningstid i vårt land infördes år 1833 och under delar av framtida år och än i dag. År 1879 sysselsattes 1.700 personer som fångade 411.680 humrar, värde 87.633 kr. Sedan 1880 var det i Sverige förbjudet att fånga och tillvarata hummer med mindre storlek än längden 21 centimeter, mätt från pannhornet till fasta kanten av mellersta stjärtfenan. På 1960-talets slut utökades måttet till 22 centimeter. Numera gäller en åtta centimeters carapaxlängd, vilket är avståndet från ögonhålans bakkant till ryggsköldens bakkant mätt parallellt med mittlinjen. Hummer får fiskas i svenska vatten från första måndagen efter den 20 september till 30 april året efter.


DET FINNS TRE OLIKA ARTER AV HUMMER
Homarus är det vetenskapliga namnet på kräftdjursläktet humrar med tre olika, valida arter enligt följande:

Homarus americanus
H. Milne Edwards, 1837. Amerikansk hummer. Den lever utmed västra Atlantkusten från Newfoundland i Canada och North Caroline i USA. Den kan påträffas ner till 480 meters djup, men finns vanligtvis på 4-50 djupmeter. Detta är gruppens största art, blir upp till 20,14 kilo tung och 106 cm lång (Newfoundland, Canada 1977). Exporteras levande och djupfryst till även Sverige. Lördag 31 december 1994 skrev tidn. Arbetet om en levande 7,6 kgs hummer hos Domus Avenyn, Göteborg.

Homarus capensis
(Herbst, 1792). Kaphummer. Den lever i kustvatten mellan Table Bay och East London vid Sydafrikas sydkust. Gruppens minsta art, med en total kroppslängd av 8-10 cm. Mycket sällsynt art, ej känd för områdets fiskare. Endast 14 unika exemplar (13 hanar och en hona) finns i naturhistoriska samlingar sedan arten beskrevs 1792.


Homarus gammarus
(Linnaeus, 1758). Europeisk hummer. Den lever utmed hela Europas saltvattenskust från norska Lofoten till nordvästra Svarta havet. Samt vid Afrikas nordkust och runt Azorerna.

Svenskt officiellt viktrekord för arten är ett dokumenterat exemplar på 5,1 kg, 46 cms kroppslängd (se bild ovan), från mellersta Kattegatt i februari 1993 som finns bevarad på riksmuseet i Stockholm. Men det har landats ett flertal tyngre tidigare. Bland annat en bjässe på 7,2 kg, 93 cm lång, fångad utanför Marstrand, uppfiskad av marinbiologen Rolf Lindén, troligen år 1971. Den jättehummern blev tyvärr inte heller dokumenterad i någon naturhistorisk museumsamling.


HUR MAN KOKAR EN HUMMER
Till varje levande hummer används 2,5 liter vatten och 3/4 dl salt.
Koka upp vattnet med saltet. Lägg ner hummern med huvudet före i det häftigt kokande vattnet. Täck över med lock och låt vattnet koka upp igen innan nästa hummer läggs i. Koka humrarna under lock. Börja tidtagningen när vattnet kokar upp på nytt. Liten hummer (300-500 gram) ska koka 6 - 7 minuter. Större hummer (500-800 gram) 8 - 15 minuter. Koka ej för länge, hummerköttet kan annars ibland bli träig i smaken. Låt hummern svalna i spadet. Man måste lära sig uppskatta hummer för att den ska smaka bäst. Smaklig måltid.


Homarus americanus

Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice