Engelska läkare skriver ut Silva stegräknare

2005-06-01 - NORRKÖPING
I NHS (National Health Service) regi tar Silvas stegräknare upp kampen mot fetma i England. NHS, Englands motsvarighet till svenska Folkhälsoinstitutet, har identifierat en klart negativ utveckling vad det gäller engelsmännens hälsa vilket till stor del b

Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice