Supékort bygger upp återförsäljarkonceptet i Tyskland

2008-01-09 - NORRKÖPING
På PSIs mässa i Düsseldorf lanserade vi i början av januari vårt återförsäljarkoncept för den tyska marknaden. Gåvokort som affärsgåva är i princip ett okänt begrepp i Tyskland, och de tyska profilföretagen visade stort intresse för vårt koncept på mässan. Under 2008 kommer vi att bygga upp vårt återförsäljarnät över hela Tyskland och vi riktar in oss på profilbolag som är anslutna till Europas största branschorganisation PSI i första steget. PSI har ca: 4.000 profilbolag som medlemmar i Tyskland, dessa bolag värvar vi nu som återförsäljare av våra gåvokort. PSI är Europas största branschorganisation för profilföretag och anordnar varje år Europas största mässa inom profilbranschen. Totalt hade mässan ca 19.000 besökare och 900 utställare från hela världen.


Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice