Försäljningen julen 2007 översteg 23 miljoner!

2008-01-23 - NORRKÖPING
2007 blev ytterligare 1 år med stark försäljningstillväxt för Supékort med mer än en fördubbling av försäljningsvolymen.
Försäljningen mellan 1 September till 31 December uppgick till 23 miljoner och vi räknar med en fortsatt stark försäljning fram till bokslutet 31 augusti. Framgången är ett resultat av starka samarbeten med våra återförsäljare och kunder. Året 2007 har, liksom Supékorts långsiktiga utveckling, kännetecknats av positiv utveckling och tillväxt under god lönsamhet. Supékorts satsning på innovativa lösningar, ett brett sortiment och kvalitativa kundrelationer har lyckats mycket bra med en trogen kundbas av såväl stora som små företag.

Framtidsutsikter Supékorts mål och inriktning kvarstår under 2008. Vi ska fortsätta fokusera på lönsam tillväxt, internationalisering samt ökad effektivisering. Vi ser goda tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden samt för våra nyetableringar i andra EU länder.


Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice