Supékort köper 50% av Newport Collection AB

2008-09-12 - NORRKÖPING
Supékort köper 50% av aktierna i Newport Collection AB och stärker därmed sin ställning på den svenska profilmarknaden ytterligare.
Den 26 juli 2008 förvärvade Supékort 50% av Newport Collection. Newport Collection är ett svenskt företag som driver och utvecklar ett livsstilsvarumärke med tidlös och klassisk design, inspirerad av New England på USAs östkust. Bolaget designar, marknadsför och utvecklar livsstilsprodukter i form av hemtextilier och kläder positionerade i det högre kvalitetssegmentet.

I och med köpet av Newport Collection stärker Supékort sin position på den svenska Profilmarknaden inom presentreklam och blir en av de större aktörerna inom grossistledet med över 600 återförsäljare. Supékort kommer att ha hand om hela Newport Collections order, lager samt logistik. Tack vare vårt skräddarsydda logistikprogram som är helt integrerat med svenska Postens tjänster kommer Newport effektivisera sina leveranser. Med större och optimerade lagringsmöjligheter samt det förfinade logistiksystemet är Newport väl rustat inför framtida tillväxt.

Under 2009 lanserar Newport sin kollektion i detaljhandeln. Det är ett ytterligare steg i positioneringen av Newport som ett exklusivt varumärke med en genuin amerikansk känsla. Introduktionen av Newport i detaljhandeln förväntas förstärka varumärket genom en ökad igenkännedom och medvetenhet om varumärket och produkterna.

För mer information om Newport se: www.newportcollection.se

Under Augusti månad flyttas Newports orderavdelning samt lager från Båstad till Norrköping. Därefter kommer Newport finnas på följande orter:

Norrköping – Huvudkontor, Order, Lager, Kundsupport & Ekonomi Saltängsgatan 72
SE 602 38 Norrköping

Båstad – Design & Inköp
Köpmansgatan 20
SE 269 33 Båstad

Stockholm – Försäljning & Showroom
Jungfrugatan 6
SE 114 44 StockholmLite kort om hur Profilmarknaden är uppbyggd av grossister, återförsäljare samt slutkunder.

Grossister Profilmarknaden har i huvudsak tre produktområden; profilkläder, presentreklam och yrkeskläder. Profilkläder och presentreklam brukar räknas som den egentliga profilmarknaden, eftersom dessa produkter har likartade användningsområden och marknadsförs av samma typ av återförsäljare. Yrkeskläder används i första hand för att det krävs funktionella och slitstarka arbetskläder inom många yrken (t ex för snickare och målare), medan profilkläder och presentreklam i första hand har som syfte att profilera och marknadsföra varumärken. ”Glidningen” mellan de olika områdena har dock blivit större de senaste åren, både bland grossister och bland återförsäljare. Profilmarknaden (profilkläder och presentreklam) uppskattas i Europa till ungefär 120 miljarder kr i grossistledet. I Norden har de bägge produktområdena ungefär lika stor omsättning. I resten av Europa är däremot andelen presentreklam större. Totalt sett uppskattas den europeiska marknaden i grossistledet omsätta cirka 75 miljarder kr på presentreklam och 45 miljarder kr på profilkläder. Den amerikanska profilmarknaden omsätter cirka 14 miljarder dollar i grossistledet, varav 10 miljarder dollar för presentreklam och drygt 4 miljarder dollar för profilkläder. Profilmarknaden består i grossistledet av några stora aktörer som är verksamma på de flesta europeiska marknader, samt ett stort antal små och medelstora grossister som först och främst inriktar sig mot hemmamarknaden (men som ibland också är etablerade i andra länder). Spännvidden är stor beträffande utbud och arbetssätt. Vissa riktar in sig på enstaka produkter, t ex jackor eller t-shirts och bearbetar marknaden med enkla medel, medan andra har ett brett produktutbud och ibland även andra lösningar för kunden, t ex inom IT eller produktmärkning och kan tillfredsställa de flesta av återförsäljarnas behov.

En del grossister är likt Newport verksamma både inom profilmarknaden och inom detaljhandeln. Den nordiska profilmarknaden kännetecknas av en tydlig distributionskedja; tillverkare – grossist – återförsäljare – slutkund. Så ser det ut också i USA. I södra och mellersta Europa, inklusive Ryssland, sker försäljningen inte alltid enligt den distinkta distributionskedjan ovan, och ofta har distributörer (som marknadsför varumärken de själva inte äger) ett stort inflytande på marknaden. Marknaden är under tillväxt i hela Europa och vi bedömer att denna tillväxt kommer att fortsätta i mellersta och södra Europa. Marknaden i östra Europa påminner om den i mellersta och södra Europa. Denna marknad är inte fullt så utvecklad och distributionskedjan är inte lika välavgränsad som i Norden. I Ryssland är presentreklamen väletablerad, men profilkläder samt moderna och funktionella yrkeskläder är relativt nya företeelser med stor tillväxt. Den amerikanska marknaden ligger längre fram. Här betonas vikten av att se profilkläder och presentreklam som en del av en helhetslösning inom marknadsföringen, och det finns branschorganisationer som arbetar med bl a branschstatistik och kunskapsförmedling. Återförsäljare I Sverige finns uppskattningsvis 2 500 återförsäljare av profilkläder och presentreklam.

I övriga Europa, inklusive Östeuropa, finns tiotusentals återförsäljare och distributörer. Lika många finns på den amerikanska marknaden. Variationerna mellan återförsäljare är mycket stora; allt från enkla enmansföretag, till stora företag med påkostade utställningar och resande säljare. Vissa återförsäljare riktar in sig på antingen profilkläder/presentreklam eller yrkeskläder, medan andra marknadsför alla tre produktområdena. Majoriteten av återförsäljarna är rena säljbolag, men vanligt förekommande är även att återförsäljarna har egen produktion, det vill säga trycker, broderar, graverar eller applicerar transfer för en komplett profilprodukt. I exempelvis Ryssland finns det dock nästan enbart rena säljföretag. Gemensamt för de flesta återförsäljare är att tre grundkrav ställs på grossisterna; snabba och säkra leveranser, tillfredsställande produktkvalitet och att produkterna är prisvärda. Ofta används produkterna vid exempelvis kampanjer, mässor och events, och återförsäljaren måste kunna lita på att grossisten levererar rätt saker till rätt plats, i rätt tid och av rätt kvalitet. Återförsäljarledet är i samtliga mycket fragmenterat, vilket innebär att antalet återförsäljare är stort och mestadels består av små och medelstora företag. Som exempel kan nämnas att i Sverige är snittåterförsäljarens försäljning ca 8,5 MSEK, och i USA omsätter 95% av återförsäljarna mindre än 2,5 miljoner dollar. Anledningen till att återförsäljarledet är så fragmenterat beror bland annat på att det är låga etableringshinder, relativt små stordriftsfördelar, ett väldigt brett utbud av produkter och att en personlig kontakt med slutkunden ofta är viktigt för säljprocessen. Koncernens målsättning är att ge sina återförsäljare konkurrensfördelar på denna fragmenterade marknad, exempelvis genom ett komplett utbud av profilkläder, presentreklam och yrkeskläder och genom att erbjuda stordriftsfördelar inom exempelvis marknadsföring och IT.

Slutkunder Slutkunderna kan vara samtliga företag och organisationer. Större företag använder profilkläder och presentreklam i större utsträckning än mindre. De stora företagen ser i högre grad profilkläder och presentreklam som strategiska verktyg i mediemixen. Stora branscher inom profilkläder och presentreklam i USA är t ex telekommunikation, läkemedel, finansiella tjänster, sport-, alkohol- och bilindustrin. Profilkläder och presentreklam är medier som används för att förmedla olika former av budskap. Profilkläder och presentreklam konkurrerar med andra kommunikationskanaler som slutkunderna kan använda, såsom direktreklam, dagspress, tv och tidningar. Samtidigt används de ofta i samband med andra reklammedier, exempelvis vid mässor, events, sponsring och som premier vid direktreklam. Varumärkesprofilering blir allt viktigare i takt med snabbare produkt- och tjänsteutveckling, globalisering, och ett överflöd av erbjudanden till konsumenter och företag. Profilen skall skapa och understryka ett starkt varumärke, utveckla goda kundrelationer, samt motivera och uppmuntra den egna personalen. Profilkläder och presentreklam har en stor betydelse inom varumärkesprofilering.

Presentreklam är ett mycket vidsträckt begrepp och har två ytterligheter; giveaways å ena sidan, och finare gåvor å andra sidan. Med giveaways menas enkla och billiga produkter som exempelvis logotypförsedda pennor och nyckelringar. De delas ofta ut vid exempelvis kundbesök, mässor och events. Den andra ytterligheten är presenter av exklusivare karaktär, exempelvis jubileums- och minnesgåvor. Mellan dessa ytterligheter finns en mängd produkter. Det är vanligast att dessa har ett varumärke eller annat budskap applicerat och att det är produkter som är användbara för målgruppen. Presentreklam är ett personligt medium som, till skillnad från många andra reklammedia, mottagaren blir tacksam för. Gåvor är ett sätt att uttrycka och bekräfta relationer med kunder, anställda, leverantörer med fler.


Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice