Supékort Sweden förvärvar 100% av Newport Collection

2009-09-01 - NORRKÖPING
Newport Collection blir nu ett dotterbolag till Supékort Sweden AB.
Den 1 november köpte Supékort Sweden AB, 100% av Newport Collection. Bolaget var tidigare ägare till 50% av Newport och har nu förvärvat även Pär Widmarks 50%. Inköpsfunktionen, som tidigare har funnits i Båstad, kommer att flyttas till Norrköping. Det innebär att Norrköpingskontoret blir Newport Collections huvudkontor. I och med köpet av Newport Collection har flertalet leverantörbyten genomförts. -Det är ett led i ett långsiktigt kvalitetsarbete, säger Bo-Wilhelm Horndahl. Våra produkter ska hålla en hög kvalitet och kännetecknas av en avslappnad och klassisk amerikansk New England stil. Newport Collection blir ett dotterbolag till Supékort Sweden AB. Supékort stärker sin position på profilmarknaden i och med att Newport Collection blir dotterbolag till Supékort. En expansion på nordiska marknaden är planerad, av de nordiska länderna står Finland först.


Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice