Geografiska förändringar för Supékorts dotterbolag

2009-09-05 - NORRKÖPING
Ägandeförändringen av Newport Collection innebär att kontoret i Båstad avvecklas och alla funktioner flyttas till Norrköping.
I och med köpet av Newport Collection ingår även det showroom som Newport Collection har på Jungfrugatan 6. Lokalen används bland annat till att presentera nya kollektioner och ha möten. Lokalen kommer att finnas kvar och användas då den är en tillgång för både Supékort och Newport Collection i och med lokalens centrala läge vid Östermalms Torg och lokalens fina karaktär. Kontoret i Båstad med alla funktioner avvecklas och Supékorts och Newport Collections huvudkontor finns i Norrköping.

Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice