Supékort Sweden är ett superföretag!

2010-01-15 - NORRKÖPING
Veckans Affärer har tillsammans med affärsinformationsföretaget PAR tagit fram listan över de svenska superföretagen – lönsamma, framgångsrika och med tillväxt också under krisåret 2008.
Varje år presenterar Veckans Affärer en lista över ett antal svenska företag som sticker ut i sina respektive branscher. Antalet företag varierar från år till år, och 2009 är det 434 företag som har kvalificerat sig. Det de har gemensamt är att de är företag som man ser överträffar sina konkurrenter på följande viktiga punkter: de växer snabbare, är lönsammare och har starkare balansräkning.

Kriterier som bedöms är exempelvis tillväxt, vinst och kapitalstruktur.

De sammanlagt 1 400 företag som funnits på Superföretagslistorna har under de senaste tio åren stått för en femtedel av sysselsättningstillväxten i det privata näringslivet.

Som underlag för listan har samtliga aktiebolag med över 10 miljoner kronor i omsättning granskats. Till grund för undersökningen ligger sex olika nyckeltal:

1. Omsättningsförändring på årsbasis
2. Vinstprocent, dvs rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av omsättningen
3. Avkastning på eget kapital
4. Kapitalets omsättningshastighet
5. Skuldsättningsgrad
6. Räntekostnad

För att vara ett Superföretag måste aktiebolaget prestera bättre än genomsnittsföretaget – i samma bransch och storlek – inom samtliga sex kategorier. Dessutom under alla av de senaste fyra åren. Totalt klarar 434 svenska aktiebolag (0,15 procent) de hårda kriterierna för att bli rankade som ett Superföretag. De flesta ligger i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Men högst andel Superföretag finns i Kronoberg, Jönköping och Halland (drygt 0,2 procent).

Undersökningen och analysen är gjorda av PAR, som har rankat alla svenska företagen efter sex avgörande kriterier. – En av de viktigaste parametrarna för bli ett Superföretag är långsiktig tillväxt. För att lyckas med det krävs att företagen strategiskt arbetar med att identifiera och skaffa nya kunder. Vi kan hjälpa i princip alla svenska företag att hitta fler kunder, bli framgångs¬rikare och därmed öka deras chanser att bli ett Superföretag, säger Tore Thallaug, vd för PAR. Kriterier för Superföretagen PAR:s modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 434 företag som kommer med på 2009 års topplista.

– Superföretagen jobbar mycket smartare än alla andra. Förutom hög tillväxt har de en långsiktig försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande resurshushållning och finansieringsstrategi för att klara av de tuffa krav som modellen ställer, säger Per Weidenman, som är chefsanalytiker på PAR och har utvecklat modellen som undersökningen bygger på.

Läs mer på: www.va.se/tema/superforetagen


Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice