Supékort Sweden har högsta kreditvärdighet!

2010-04-20 - NORRKÖPING
Supékort Sweden har av kreditbolaget Soliditet tilldelats högsta kreditvärdighet AAA.
Endast aktiebolag kan tilldelas AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner sek, funnits i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt.

AAA (Trippel-A) är en tillförlitlig bedömningsmodell som hjälper företag att undvika kreditförluster. Modellen bygger på unik erfarenhet av kreditgivning.
Med hjälp av modellen fångas ca 90% av konkurserna upp på ett tidigt stadium. Det ger löpande uppdatering av ratingstatistik som bekräftar träffsäkerheten över lång tid. Modellen fungerar under såväl låg- som högkonjunktur.
Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice