Supékort Sweden AB erhåller VVV rating enligt Valuation

2010-04-21 - NORRKÖPING
Supékort Sweden AB går stärkt ur finanskrisen, bolaget ökar både omsättning och resultat under 2009. Därmed har Företaget Valuation förärat Supékort Sweden den högsta värderingsratingen; VVV.
De företag som genom Valuations välbeprövade metod för företagsvärdering; Value Direct bedöms inneha högsta värdering inom sin branch och storleksklass tilldelas VVV-rating (trippel-V). De lägst värderade företagen tilldelas V- (V-minus).

Ratingmodellen utgår ifrån ett antal nyckeltal som är av central betydelse vid en systematisk finansiell analys av ett företag. Bland dessa nyckeltal ingår ett flertal parametrar som beskriver företagets lönsamhet, finansiella styrka samt likviditetsförhållande. Totalt utnyttjas fler än 10 olika nyckeltal för att fastställa ett företags rating.

Vid beräkningen vägs det relativa utfallet för respektive nyckeltal samman till en övergripande rating. Viktningen för respektive nyckeltal och vilken nivå de tillordnas i den övergripande ratingen beror på nyckeltalens olika egenskaper.
Samtliga nyckeltal utvärderas i förhållande till andra företag i samma bransch och likvärdig storlek. Detta medför att ratingberäkningen för ett företag tar hänsyn till företagets relativa position i förhållande till en jämförbar grupp av företag. Då flera nyckeltal har karaktären av att vara bransch- och storleksberoende är det viktigt att dessa faktorer är korrekta i beräkningsunderlaget (SNI-kod och antal anställda).
Företagets klassificering baseras helt på de rapporterade uppgifterna.
Hänsyn till exempelvis ägarstruktur och eventuell finansiell uppbackning från moderföretag har inte tagits.

Den genomförda ratingen ska ses som en indikation på företagets finansiella hälsa samt värde, baserat på ett antal faktorer. Ratingen ska inte ur något perspektiv ses som en definitiv hälsodeklaration utan endast som en relativ indikator i förhållande till liknande företag.
Det kan finnas faktorer som inte fångas upp i denna klassificering som påverkar företagets finansiella hälsa och övriga framtidsutsikter. Sådana förhållanden känner företagsledningen bäst till och ska tas i beaktande för att få en ännu mer komplett utvärdering av företaget i fråga.
Med Värderingsrating blir det enkelt att jämföra företag mellan olika branscher och i olika storleksklasser vad gäller deras relativa värdering enligt Value Direct-modellen. Företag kan med hjälp av Värderingsrating följa hur de värderas jämfört med sina branschkollegor över tid. Värderingsrating kan även användas för benchmarking, samt vara ett komplement vid finansiell analys av företag tillsammans med Value Direct. Värderingsratingen ska däremot inte förväxlas med kreditrating.

Läs mer på www.valuation.seKöp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice