MYNDIGHETER UNDER REGERINGEN


Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen får avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna se: http://www.regeringen.se/sb/d/2462

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se
Organisationer som deltar via fullmakt
 • Riksdagens ombudsmän
 • Riksdagsförvaltningen
 • Riksrevisionen
 • Sveriges Riksbank
 • Kungliga Operan Aktiebolag
 • Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
 • Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
 • Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Nordiska museet
 • Norrlandsfonden
 • Riksteatern
 • Stiftelsen Dansens Hus
 • Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
 • Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
 • Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
 • Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Stiftelsen Röda korshemmet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
 • StiftelsenTekniska museet
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges Civilförsvarsförbund

Köp gåvokort
Om Supekort Profile
Våra gåvokort
Övriga gåvokort
Tilläggstjänster
Kundservice